Home > Thi công nhà Anh Giang - Long An > Thi công móng: đào đất hố móng

Thi công móng: đào đất hố móng

Đào hố móng phải do các nhà có chuyên môn đưa ra theo tính toán dựa trên cơ sở khảo sát điều kiện địa hình, kết cấu các lớp đất và tải trọng công trình bên trên. Khi xử lý đáy móng,kỹ sư Nhà An Khang luôn giám sát cẩn thận để đội thi công thực hiện đủ các bước, đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công trình

Hình ảnh thi công tại công trình:
đào đất hố móng
đào đất hố móng
Báo cáo công việc ngày
Báo cáo công việc ngày
Báo cáo công việc ngày

Xem Thêm Nhà Đẹp

Thi công mái: lắp xà gồ

Xà gồ dùng cho mái. Có chức năng làm thanh chống chịu phần tải trọng ...