Home > Thi công nhà Chú Bằng > Thi công sàn: Đóng cốt pha dầm sàn, ra sắt dầm sàn, bố trí sắt dầm sàn lầu 1

Xem Thêm Nhà Đẹp

z675442705250_a6ffabc72b9791cac86720e5b14863b8

Thi công làm trần thạch cao

Hình ảnh thực tế tại công trình: