Home > Thi công nhà Chị Thanh – Phú Nhuận (page 3)

Thi công nhà Chị Thanh – Phú Nhuận

Thi công đà: đà kiềng

Đà kiềng giúp định vị chân cột, giữ cho khoảng cách tương đối giữa các chân cột không thay đổi trong quá trình làm việc của công trình. Tham gia với toàn bộ hệ kết cấu (khung, dầm, cột) chịu ứng suất công trình sinh ra do độ lún lệch ...

Xem Tiếp »