Home > Thi công nhà Chị Thuận - Quận 12 > Thi công móng: đổ bê tông móng, đà kiềng

Thi công móng: đổ bê tông móng, đà kiềng

Trong một công trình xây dựng, đà kiềng có nhiệm vụ định vị móng, giữ cho móng vững chắc và khỏi bị xê dịch vì chuyển dịch địa chất. Đồng thời, đà kiềng cũng có nhiệm vụ phân bổ đều tải trọng công trình từ cột xuống các móng. Đà kiềng có chắc chắn, bền vững thì công trình xây dựng ở phía trên mới đảm bảo được chất lượng.

Hình ảnh thi công ở công trình
đổ bê tông móng, đà kiềng
đổ bê tông móng, đà kiềng
Báo cáo công việc ngày
Báo cáo công việc ngày
Báo cáo công việc ngày

Công ty TNHH Thiết kế – Xây dựng Nhà An Khang
Địa chỉ: 1446/9 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp
Hotline: 0943.751.522
Email: thietkenhaankhang@gmail.com