Home > Thi công nhà Anh Phong - Quận 10 > Thi công lửng: Đóng cốt pha, đổ cột lửng – lầu 1

Xem Thêm Nhà Đẹp

Thi công xây tường lầu 1

Hình ảnh thực tế tại công trình: