Home > Thi Công Công Trình > Thi công nhà Anh Phước > Thi công lầu 1: Đóng cốt pha, dựng cột lầu 1

Thi công lầu 1: Đóng cốt pha, dựng cột lầu 1

Đổ cột phải đổ thành từng lớp và đầm. Đối với cột cao trên 2,5m thì phải có biện pháp đảm bảo chiều cao rơi tự do của bê tông để tránh phân tầng.

Hình ảnh thi công tại công trình:

20170505_131944

20170505_131950

20170505_131958

20170506_152209

20170505_131955

20170505_131955

20170506_152219(1)

20170506_152219(2)

 

 

Xem Thêm Nhà Đẹp

Thi công mái: Lợp ngói mái

Hình ảnh thực tế tại công trình: