Home > Thi công nhà Anh Phong - Quận 10 > Thi công lầu 1: Đóng cốt pha, đổ bê tông cột lầu 1

Xem Thêm Nhà Đẹp

Thi công xây tường lầu 1

Hình ảnh thực tế tại công trình: