Home > Thi công nhà Anh Phong - Quận 10 > Thi công cột: Đóng cốt pha – Đổ bê tông cột trệt

Xem Thêm Nhà Đẹp

Thi công xây tường lầu 1

Hình ảnh thực tế tại công trình: