Home > Thi công nhà Anh Phong - Quận 10 > Thi công cột: Đóng cốt pha – Đổ bê tông cột trệt

Xem Thêm Nhà Đẹp

6e9c1d6d5f6db333ea7c

Thi công lầu 2: Đổ bê tông sàn lầu 2

Hình ảnh thực tế tại công trình: