Home > Thi công nhà Anh Phước > Cúng động thổ công trình

Xem Thêm Nhà Đẹp

z670778909460_a32b1e4cea3c4df9b9c80793429f7d5c

Thi công mái: Dầm sắt sàn mái

Hình ảnh thực tế tại công trình: